www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

მერიის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური: ზედამხედველობის განყოფილება

გიორგი იოსავა
ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

კორპორაციული: +995 595 51 74 73, შიდა№311
ელ.ფოსტა: giosava
@khobi.ge

 

ვახტანგ ქანდარია
მთავარი სპეციალისტი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობასა და დასახლებებში
გარე იერსახის ზედამხედველობის საკითხებში

კორპორაციული:+599 599 85 60 89, შიდა№311
ელ.ფოსტა: vkandaria@khobi.ge

 

რომანოზ რეკვავა
წამყვანი სპეციალისტი მშენებლობის ნებართვების 
რეგულირების საკითხებში

კორპორაციული: +995577 959489, შიდა №311

ელ.ფოსტა: rrekvava@khobi.ge

 

მურმან შელია
წამყვანი სპეციალისტი
გარემოს დაცვის, ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისა და საზოგადოებრივი
მომსახურების ობიექტებზე ზედამხედველობის საკითხებში

კორპორაციული: +995 577 603 354, შიდა№311
ელ.ფოსტა :
mshelia@khobi.ge
 

 

 

 


ასევე იხილე კატეგორიაში - მერიის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური: