www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

საჯარო სკოლები: პირველი მაისის საჯარო სკოლა

პირველი მაისის საჯარო  ოლა 
პედაგოგი 25
მოსწავლე 197
დირექტორი კობა კვიკვინია
მობ. ტელეფონი +995 595 09 73 00


ასევე იხილე კატეგორიაში - საჯარო სკოლები: