www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

ბია: მერის წარმომადგენელი

ხობის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი 
ბიის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მობილური: +995 598 74 18 18

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

ნესტან ესებუა
სპეციალისტი მერის წარმომადგენლის საქმიანობის ხელშეწყობის საკითხებში
მობილური: +995 577 60 33 65


ასევე იხილე კატეგორიაში - ბია: