www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური: სპეციალისტები

ცინარა ჯობავა
მთავარი სპეციალისტი სოციალურ საკითხებში

მობილური: +995 599 856101
ელ.ფოსტა: tsjobava@khobi.ge

 


 

ვლადიმერ ქანთარია
წამყვანი სპეციალისტი
ჯანდაცვის  საკითხებში

მობილური: +995 595 517671, 595 308604
ელ.ფოსტა:vkantaria@khobi.ge

 


ასევე იხილე კატეგორიაში - შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური: