www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

თორსა-დღვაბა: მერის წარმომადგენლობა

 

ედემი ლატარია
ხობის მუნიციპალიტეტის 
მერის წარმომადგენელი 
თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მობილური: +995 599 95 13 41

 

გიგლა ლუკავა
სპეციალისტი მერის წარმომადგენლის საქმიანობის ხელშეწყობის საკითხებში
მობილური: +995 5777 60 33 76
 


ასევე იხილე კატეგორიაში - თორსა-დღვაბა: