www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

ნოჯიხევი: მერის წარმომადგენლობა

 

ლევან ლიპარტია

ხობის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი 
ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მობილური: +995 599 870 438
 


 

რუსუდან ალანია
სპეციალისტი მერის წარმომადგენლის საქმიანობის ხელშეწყობის საკითხებში
მობილური: +995 599 87 04 41, 568 141747

 

ლალი ქაქუთია
სპეციალისტი მერის წარმომადგენლის საქმიანობის ხელშეწყობის საკითხებში
მობილური: +995 577 60 33 78

 

 


ასევე იხილე კატეგორიაში - ნოჯიხევი: