www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

პირველი მაისი: მერის წარმომადგენლობა

მარინე  ლაგვილავა
ხობის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი 
პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მობილური: +995 599 85 61 27

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

ელგუჯა ქარდავა
სპეციალისტი მერის წარმომადგენლის საქმიანობის ხელშეწყობის საკითხებში
მობილური:+995 599 87 04 42

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

ნონა გაბისონია
სპეციალისტი მერის წარმომადგენლის საქმიანობის ხელშეწყობის საკითხებში
მობილური:+995 599 87 04 43


ასევე იხილე კატეგორიაში - პირველი მაისი: