www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

ჭალადიდი: მერის წარმომადგენლობა

ზვიად გვარამია
ხობის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი 
ჭალადიდის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მობილური: +995 599 85 29 78

 

 

ვანო გვასალია
სპეციალისტი მერის წარმომადგენლის საქმიანობის ხელშეწყობის საკითხებში
მობილური: +995 577 60 33 29

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

თამარ მაშავა
სპეციალისტი მერის  წარმომადგენლის საქმიანობის ხელშეწყობის საკითხებში
მობილური: +995 577 60 33 80
 


ასევე იხილე კატეგორიაში - ჭალადიდი: