www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

ხამისკური: მერის წარმომადგენლობა

 

თეიმურაზ კაკულია

ხობის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი 
ხამისკურის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მობილური: +995 599 870459, 557 451126

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_


სპეციალისტი გამგებლის წარმომადგენლის საქმიანობის ხელშეწყობის საკითხებში
მობილური: 


ასევე იხილე კატეგორიაში - ხამისკური: