www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

პირველი ხორგა: მერის წარმომადგენლობა


 

ბესიკ კორტავა
ხობის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი 
პირველი ხორგის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მობილური: +995 599 858451


 


ნონა  ბერაია

სპეციალისტი გამგებლის წარმომადგენლის საქმიანობის ხელშეწყობის საკითხებში
მობილური: +995 599 87 04 66, 595 507219

 


ასევე იხილე კატეგორიაში - პირველი ხორგა: