www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

საგვიჩიო: მერის წარმომადგენლობა

 

ვახტანგ გოგოლაძე
ხობის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის მოვალეობის შემსრულებელი
საგვიჩიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში
მობილური: +995 599 87 04 67, 595 269843

 

 

ვიტალი გვიჩია
სპეციალისტი გამგებლის წარმომადგენლის საქმიანობის ხელშეწყობის საკითხებში
მობილური: +995 577 95 94 88


ასევე იხილე კატეგორიაში - საგვიჩიო: