www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

შავღელე: მერის წარმომადგენლობა

 

 

ხათუნა მანველიძე
ხობის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი 
შავღელეს ადმინისტრაციულ ერთეულში
მობილური: +995 599 85 29 70, 5599885863

 

თამაზ  კილაძე
სპეციალისტი მერის წარმომადგენლის საქმიანობის ხელშეწყობის საკითხებში
მობილური: +995 577 34 17 26

 

 


ასევე იხილე კატეგორიაში - შავღელე: