www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური: სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება


ნანი ღვინჯილია
განყოფილების უფროსი
კოორპორაციული: +995 599 85 61 07, შიდა№313
ელ.ფოსტა: 
nghvinjilia@khobi.ge

გოჩა შანავა
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აგრარული ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში

კოორპორაციული: +995 599 85 29 25, შიდა№313
ელ.ფოსტა:
gshanava
@khobi.ge
 


თემურ კანკავა
პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი აგრარული პროგრამების მართვისა და სტატისტიკური
აღრიცხვის საკითხებში

კოორპორაციული:+995 595 517 375, შიდა№313
ელ.ფოსტა: tkankava@khobi.ge

 


ასევე იხილე კატეგორიაში - მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური: