www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

მერიის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური: ურბანული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილება

მალხაზ იოსავა
მუნიციპალური პროგრამების მართვის, სტატისტიკური აღრიცხვისა
და ტრანსპორტის რეგულირების განყოფილების
 უფროსი
კორპორაციული: +995 599 88 94 34
, შიდა№313
ელ.ფოსტა: miosava@khobi.ge

 

ლანა გვასალია
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის საკითხებში
მობილური: 
577603345, შიდა№312
ელ.ფოსტა: lanagvasalia@khobi.ge

 

მამუკა კვიკვინია
მეოთხე კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი

ბუნებრივი რესურსების, სტატისტიკური აღრიცხვისა და ტრანსპორტის რეგულირების საკითხებში
კორპორაციული:
+995 599 85 29 73,შიდა№313
ელ.ფოსტა:
mkvikvinia@khobi.ge

 

 

 


ასევე იხილე კატეგორიაში - მერიის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური: