www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

საჯარო სკოლები: შუა ხორგის საჯარო სკოლა
შუა ხორგის საჯარო  სკოლა 
პედაგოგი 26
მოსწავლე 146
დირექტორი  გულნარა ტაბაღუა
მობ. ტელეფონი +995 577 64 39 64

ასევე იხილე კატეგორიაში - საჯარო სკოლები: