www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური: საფინანსო ზედამხედველობისა და ბუღალტერიის განყოფილება

ციური ხელაძე
განყოფილების უფროსი
კორპორაციული:
+995 
599 856079, შიდა№308
ელ.ფოსტა: ckheladze@khobi.ge
 

 

ეთერ ჩხენკელი
მთავარი სპეციალისტი ბუღალტრულ საკითხებში

კორპორაციული: +995 599 856084, შიდა№308
ელ.ფოსტა: echkhenkeli@khobi.ge

 

მარინა ხოსიტაშვილი
წამყვანი სპეციალისტი ბუღალტრულ საკითხებში

კორპორაციული: +995 595 51 75 70, შიდა№307
ელ.ფოსტა: mkhositashvili@khobi.ge

 

 


ასევე იხილე კატეგორიაში - საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური: