www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური: შიდა აუდიტის განყოფილება

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის
შიდა აუდიტის განყოფილების უფროსი  

მობილური: +995 , შიდა№409
ელ.ფოსტა: 

 

ბორის ჯიქია 
მთავარი სპეციალისტი
 შიდა აუდიტის საკითხებში  

კორპორაციული: +995 599 870407, შიდა№409
ელ.ფოსტა: bjikia@khobi.ge

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის
შიდა აუდიტის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის
შიდა აუდიტის საკითხებში  

მობილური: +995 , შიდა№409
ელ.ფოსტა: 


ასევე იხილე კატეგორიაში - შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური: