www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური: შიდა აუდიტის განყოფილება

ბორის ჯიქია 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის
შიდა აუდიტის განყოფილების უფროსი  

მობილური 599 870407, შიდა№409
ელ.ფოსტა: bjikia@khobi.gov.ge

 

 

ემზარ კვირკვაია

ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის
მონიტორინგისა და კონტროლის საკითხებში მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მობილური: +995 599 87 04 315 , შიდა№409

მალხაზ ბუსქანძე

ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის
შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის კონტროლის საკითხებში
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მობილური: +995 595 01 87 95 , შიდა№409
 

 

 


ასევე იხილე კატეგორიაში - შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური: