www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

ადმინისტრაციული სამსახური: სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

 

ჯენეტი  ბერაია
განყოფილების უფროსი 
კორპორაციული: +995 599 856056, შიდა№411
ელ.ფოსტა: jberaia@khobi.ge

 

ხათუნა თუთბერიძე
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში
კორპორაციული: +995 599 856068, შიდა№411
ელ.ფოსტა: khtutberidze
@khobi.ge

 

თეონა ტურავა
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში
კორპორაციული: +995 577603387, შიდა№411
ელ.ფოსტა:tturava@khobi.ge

 


ასევე იხილე კატეგორიაში - ადმინისტრაციული სამსახური: