www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური: სამსახურის უფროსი

ირაკლი ძიძიგური
ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის უფროსი  
მობილური: +995 599 852928, შიდა№409
ელ.ფოსტა: idzidziguri@khobi.ge

 

ასევე იხილე კატეგორიაში - შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური: