www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური: ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების განყოფილება

შორენა ძაძამია
განყოფილების უფროსი

კორპორაციული: +995 599 856100, შიდა №304
ელ.ფოსტა: sdzadzamia@khobi.ge

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

მზია ჩიტაია
მთავარი სპეციალისტი 
ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხებში

კორპორაციული: +995 595 517276, შიდა №304
ელ.ფოსტა: mchitaia@khobi.ge

 

 


ასევე იხილე კატეგორიაში - შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური: