www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

ადმინისტრაციული სამსახური: საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის, ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილებალევან ღვინჯილია
საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის, ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის 
კოორდინაციისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

კორპორაციული: +995 599 85 60 98, შიდა№ 410
ელ.ფოსტა: lghvinjilia@khobi.ge

 

ირაკლი შონია
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინფორმაციო უზრუნველყოფისა და ვებ-გვერდის ადმინისტრირების საკითხებში 

კორპორაციული: +995 599 856063შიდა№ 410
ტელეფონი: +995 414 22 25 43
ელ.ფოსტა: ishonia@khobi.ge

 

ირინე ფილიპია
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მედიასთან ურთიერთობისა და
საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში

კორპორაციული+995 599 856073, შიდა№ 410
ტელეფონი: +995 414 222543
ელ.ფოსტა: ipilipia@khobi.ge

 

ნათია გაბისონია
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში
 
კორპორაციული:+995 599 85 29 35, შიდა№ 410
ტელეფონი: +995 414 22 25 43
ელ.ფოსტა: ngabisonia@khobi.ge

 

 

ჟოზეფინა ბუკია
პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობისა და
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინირების საკითხებში

კორპორაციული:+995  599 856066შიდა№ 410
ელ.ფოსტა: zhbukia@khobi.ge


ასევე იხილე კატეგორიაში - ადმინისტრაციული სამსახური: