www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური: შესყიდვების განყოფილება

ბაქარ შონია
განყოფილების უფროსი

კორპორაციული: +995 599 856082, 0414 22 23 46,შიდა №310
ელ.ფოსტა:  sheskidvakhobi@yahoo.com, bshonia@khobi.ge

 

მანანა კუკავა
მთავარი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში

კორპორაციული:+995 599 856086, ,შიდა №310
ელ.ფოსტა:  mkukava1@khobi.ge

 

მანანა ნოდია
წამყვანი სპეციალისტი

სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში
კორპორაციული: +995 595 51 73 77,შიდა №310
ელ.ფოსტა: mnodia@khobi.ge


ასევე იხილე კატეგორიაში - საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური: