www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

ადგილობრივი თვითმმართველობის იურიდიული პირები: ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“

ელისო კვიკვინია 
გაერთიანების დირექტორი
მობილური: +995 577 148101
სამსახურის  ტელეფონი: +995 414 22 20 59
ელ.ფოსტა: eliso-kvikvinia@gmail.com


ასევე იხილე კატეგორიაში - ადგილობრივი თვითმმართველობის იურიდიული პირები: