www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

საჯარო სკოლები: პატარა ფოთის საჯარო სკოლა
პატარა ფოთის საჯარო  სკოლა 
პედაგოგი 23
მოსწავლე 83
დირექტორი  შორენა ბართია
მობ. ტელეფონი +995 591 71  35  71

ასევე იხილე კატეგორიაში - საჯარო სკოლები: