www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური: მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის, ბუნებრივი რესურებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება

მარინა რუხაძე
მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის, ბუნებრივი რესურსებისა და
ადგილობრივი მოსაკრებლების  
განყოფილების უფროსი
მობილური: +995 
599 856092, შიდა№314
ელ.ფოსტა: mrukhadze@khobi.ge

 

ლამზირა თოდუა
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მუნიციპალური ქონების მართვის საკითხებში

მობილური: +995 599 856091, შიდა№314
ელ.ფოსტა: ltodua
@khobi.ge
 

სულხან ბერაია
პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადგილობრივი მოსაკრებლების საკითხებში

მობილური: +995 577 60 33 48, შიდა№313
ელ.ფოსტა:sberaia@khobi.ge


ასევე იხილე კატეგორიაში - მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური: