www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

საჯარო სკოლები: შავღელეს საჯარო სკოლა
შავღელეს საჯარო  სკოლა 
პედაგოგი 23
მოსწავლე 121
დირექტორი  რამაზი მამულაძე
მობ. ტელეფონი +995 591 713 656

ასევე იხილე კატეგორიაში - საჯარო სკოლები: