www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

ბიუჯეტი: 2016 წელი

ხობის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ადგილობრივივი ბიუჯეტი


ასევე იხილე კატეგორიაში - ბიუჯეტი: